بانک ملت استان لرستان نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در کارخانه سیمان دورود اقدام کرد.