بانک ملت، 10 دستگاه کارتخوان در دفاتر نذورات آستان قدس رضوی نصب و راه اندازی کرد.