ائتلاف بخش خصوصی، علی دیواندری را به عنوان عنوان نماینده خود در هیات مدیره بانک ملت اننخاب کرد.