کارمند بانک ملت به قله چهار هزار و 396 متری آراگاتس در ارمنستان صعود کرد.