مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به مدیرعامل بانک ملت، از عملکرد این بانک در استان قم در سفرهای اخیر مقام معظم رهبری و رییس جمهوری به این استان قدردانی کرد.