سامانه های بانکداری و تسهیلات متمرکز بانک ملت، با اختلالاتی در طول امروز شنبه روبه رو خواهند شد.