مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: شعب این بانک در سراسر کشور محل خدمت به مردم است و هیچ خدمتی هم بالاتر از گره گشایی از کار مردم و سرمایه گذاران در حوزه های مالی نیست.