ساختمان جدید مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان با حضور مدیرعامل بانک ملت، معاونان وی، استاندار و جمعی از مشتریان بزرگ به صورت رسمی گشایش یافت.