ساختمان جدید شعبه جنت آباد بانک ملت تحت نظارت مدیریت شعب منطقه چهار تهران، با حضور عبدالعلی زاده معاون اجرایی مدیرعامل و اخلاقی مدیر امور ناحیه دو این بانک، به صورت رسمی به بهره برداری رسید.