بانک ملت استان آذربایجان شرقی در طرحی ابتکاری نسبت به شارژ گروهی کیف پول کارت های هوشمند سوخت نیروی انتظامی، اقدام کرد.