در همایش خیران مدرسه ساز استان قزوین، از دکتر علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت به عنوان خیر برگزیده تجلیل شد.