دو نفر از کارکنان بانک ملت استان ایلام به قله کبیرکوه صعود کردند.