بانک ملت استان البرز با هدف پرکردن اوقات فراغت مشتریان در شعب، یک کتابخانه در شعبه منظریه ایجاد کرد.