مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد، فرمانده پایگاه مرکزی، فرماندهان و اعضای شورای مرکزی بسیج و جمعی از کارکنان بانک ملت با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)، با آرمان های آن امام راحل، تجدید میثاق کردند.