بانک ملت استان البرز موفق شد در شاخص های بانکداری الکترونیک، منابع و مصارف رتبه های برتر را در میان بانک های تجاری استان به خود اختصاص دهد.