قرعه کشی پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی بانک ملت ویژه فروردین ماه سال جاری برگزار شد.