باجه بانک ملت در شرکت بیمه ایران استان مرکزی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.