بانک ملت با هدف گسترش ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به فعالان بازار سرمایه، خدمتی جدید را طراحی و راه اندازی کرد.