باجه جدید بانک ملت در شرکت آریا نفت شهاب عسلویه در استان بوشهر به بهره برداری رسید.