عملکرد بانک ملت در استان ایلام از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.