خودپردازهای جدید بانک ملت در استان های البرز و کردستان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.