بانک ملت، چند سازمان و شرکت بزرگ را در استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.