بانک ملت استان ایلام تاکنون 84 درصد مصوبات هیات دولت در مورد همکاری با صندوق مهر امام رضا(ع) را در این استان محقق کرده است.