کلنگ ساخت مدرسه اهدایی بانک ملت به منطقه ای محروم در استان کرمانشاه، با حضور مسوولان آموزش و پرورش، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و مدیران این بانک به زمین زده شد.