بانک ملت استان آذربایجان شرقی، چهار دستگاه خودپرداز جدید در این استان نصب و راه اندازی کرد.