بانک ملت، قرعه کشی پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی و سامانه کیف پول کارت هوشمند سوخت ویژه بهمن ماه سال جاری را به صورت همزمان برگزار کرد.