عملکرد بانک ملت در استان های سمنان و کهگیلویه و بویراحمد از سوی مسوولان و مشتریان کلیدی، مورد قدردانی قرار گرفت.