بانک ملت به منظور اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی، اعطای تسهیلات قرض الحسنه اعتباری به دارندگان کارت هوشمند سوخت را در دستور کار قرار داد.