با صدور دستور پرداخت یارانه های نقدی مرحله دوم، تمامی شعب و خودپردازهای بانک ملت در سراسر کشور آماده پرداخت یارانه های مشتریان هستند.