سه باجه جدید بانک ملت در استان های خراسان رضوی، فارس و لرستان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.