نحوه خدمات رسانی بانک ملت در استان های فارس و ایلام از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی این استان ها مورد قدردانی قرار گرفت.