فاز نخست طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) در استان مرکزی با مشارکت بانک ملت به صورت رسمی راه اندازی شد.