دو دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در منطقه کرج، به صورت رسمی نصب و راه اندازی شد.