بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان گلستان حضور پیدا کرد.