انک ملت به صورت فعال در هفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش حضور پیدا کرد.