کلنگ مدرسه اهدایی بانک ملت به مناطق محروم استان فارس نیز با حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همچنین فرماندار شهرستان لامرد به زمین زده شد.