بانک ملت در شاخص مبلغ تراکنش های انجام شده از طریق پایانه های فروشگاهی ، رتبه نخست را در نظام بانکی کشور از آن خود کرد.