مراسم کلنگ زنی احداث یک مدرسه در منطقه ای محروم از توابع شهرستان پارس آباد استان اردبیل برگزار شد.