با برگزاری همزمان مراسم قرعه کشی پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی و پایانه های پرداخت الکترونیک بهای سوخت بانک ملت، برندگان خوش شانس جوایز این بانک در دوره مهرماه مشخص شدند.