تیم بانک ملت در هشتمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان بانک ها در بابلسر، به مقام قهرمانی نائل آمد.