کلنگ مدرسه اهدایی بانک ملت به منطقه ای محروم در استان زنجان با حضور مسوولان بانک و استان به زمین زده شد.