بانک ملت استان کردستان ، نسبت به آموزش خدمات نوین بانکی به مسوولان دفاتر خدماتی شرکت مخابرات ، دفاتر بیمه ایران ، اداره راه و ترابری و سازمان هلال احمر اقدام کرد.