مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از عملکرد بانک ملت در قبال قشر محروم استان قدردانی کرد.