سامانه محب به عنوان نخستین سامانه جامع ارائه خدمات به ادارات ، سازمانها و نهادها ، در بیش از 64 شرکت ، سازمان و دانشگاه در سراسر کشور نصب و راه اندازی شد .