سومین واحد پشتیبانی کارت های الکترونیک بانک ملت در تهران در خیابان جیحون جنب شعبه این بانک آغاز به کار کرد.