مدرسه اهدایی بانک ملت به کودکان استثنایی استان قم به زودی با حضور مسوولان به بهره برداری می رسد.