بانک ملت با هدف افزایش خدمات رسانی به زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) ، ساعت کار دو شعبه و یک باجه خود را در مشهد افزایش داد.