بانک ملت ، نحوه استفاده از خدمات نوین بانکی را به مشتریان کلیدی استان های سمنان ، کردستان و گیلان آموزش داد.