مدیریت های شعب بانک ملت در استان های خراسان شمالی و کردستان نسبت به نصب و راه اندازی خودپردازهای جدیدی در این استان ها اقدام کردند.