مدیریت های شعب بانک ملت استان های خراسان رضوی و لرستان ، خدمات نوین بانکی را به مشتریان کلیدی این استان ها معرفی کردند.